Onze Vrienden
In Green zijn de krachten van twee Achterhoekse bedrijven Wissing Tuinen en Groendesign Eric Ticheloven gebundeld.
Meubel en Interieurbouw
Raadgeep & Berrevoets, Boekhandel sinds 1842 in het hart van Doetinchem
@rragone IT, No Nonsense Webdesign Zelhem
HORECA TOTAALCENTRUM DE KRUISBERG - DOETINCHEM
Martin Haan Doetinchem | grondwerk, rioolwerk, zaagwerk, straatwerk
BW-Oost Doetinchem | Re-integratie & Verzuimpreventie
Karwei vestiging Doetinchem
Dondergoor buitenspeelgoed voor buitenspeelgoed van kwaliteit!
Rotaryclub Doetinchem - Oude IJssel

Stichting Vrienden van SAM

Op 1 juni 2011 is de Stichting Vrienden van SAM (VvS) opgericht om extra middelen te verkrijgen in verband met het realiseren van plannen die niet binnen de normale exploitatie van SAM gefinancierd kunnen worden. De VvS wil ervoor zorgen dat de kinderen het nog leuker vinden op school, nog meer zullen genieten en bovenal extra stimulansen krijgen.

SAM is een school voor Speciaal Basisonderwijs in Doetinchem. De kinderen komen uit de gehele regio Achterhoek. SAM staat voor Structuur, Aandacht en Motivatie. Een school voor kinderen waarbij het leren niet als vanzelfsprekend gaat. Plezier bij het leren staat voorop bij SAM en dat is dan ook één van onze beweegredenen. SAM wil een plek zijn voor kinderen waar geleerd en geleefd wordt. Een plek waar kinderen structuur ervaren, waar ze aandacht krijgen en gemotiveerd worden. Dit allemaal om als gelukkige kinderen met een gezond zelfvertrouwen het schoolavontuur in het Voortgezet Onderwijs kunnen vervolgen.

Speciaal voor SAM is onze Stichting Vrienden van SAM opgericht. Dit om extra gelden te verkrijgen in verband met het realiseren van plannen die niet binnen de normale exploitatie van SAM en de daarmee verbonden scholen, gefinancierd kunnen worden. De Stichting Vrienden van SAM wil ervoor zorgen dat de kinderen het nog leuker vinden op school en meer zullen genieten. Het nog leuker maken op school is mogelijk door te zorgen voor extra voorzieningen, als nieuwe speeltoestellen en verbeteringen aan de speelplaatsen. Heden ten dage is daar nauwelijks budget voor in de basisbekostiging vanuit het Rijk.

De Stichting Vrienden van SAM spaart daarvoor geld om grote projecten te kunnen bewerkstelligen. Hiervoor zoeken we veel vrienden. Vrienden die vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid SAM en haar kinderen een warm hart toedragen.

alternative

Samenwerking

In nauwe samenwerking met het team op school bepalen we welk project het lopend schooljaar aandacht krijgt. Een lid van het team vertegenwoordigd school tijdens de Bestuursvergadering.

alternative

Kiezen

Het gekozen project heeft zoveel mogelijk aansluiting bij de activiteiten op school. We willen de "inbreuk" op het schoolse gebeuren zo klein mogelijk houden.

alternative

Plannen maken

Samen met school werken we de plannen uit tot een mooi geheel dat zijn uitvoering krijgt op een passend moment. Een "happening" waar we met plezier op terug kunnen kijken.

Schoolbibliotheek

Schooljaar 2018 - 2019 stond in het teken van "lezen". In navolging van de locatie Boddens Hosangstraat heeft de locatie Van Limbur Stirumlaan in het voorjaar van 2019 ook een schoolbibliotheek gekregen.

Lees meer
Schoolbieb van Limburg Stirumlaan
alternative

Sport en spel

De afgelopen jaren heeft de Stichting diverse ondersteunende activiteiten ontplooid op het gebied van sport en spel. Enkele hiervan zijn:

 • Schaatsen op de BAX ijsbaan - Simonsplein
 • Pannakooi bij de Van Limburg Stirumlaan
 • Tafeltennis tafel bij de Boddens Hosangstraat
Lees meer

Licht uit, spot aan!

Schooljaar 2015 - 2016 stond in het teken van muziek, zang en dans. Met z’n allen naar de muziekschool om te oefenen onder leiding van deskundige leiders.

Lees meer
Muziek, zang en dans op SBO SAM

Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze Stichting heeft geen winstoogmerk en is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Ons Bestuur zet zich geheel belangenloos en zonder vergoeding in om de projecten mogelijk te maken.

Gelet op onze ANBI status mogen donaties aan ons als gift in mindering gebracht worden. Dat kan een periodieke maar ook een eenmalige gift zijn.

Informatie
Algemeen

 • Stichting Vrienden van SAM
 • RSIN: 850652108
 • KvK: 52893162
 • Boddens Hosangstraat 98
 • 7002 JA Doetinchem
 • info@vriendenvansbosam.nl
 • 06 - 3033 9055
Doelstelling
Doel van de Stichting in het kort

 • Ervoor zorgen dat de kinderen het nog leuker vinden op school en meer zullen genieten.
 • Het realiseren van plannen die niet binnen de normale exploitatie van SAM gefinancierd kunnen worden.
 • Het verkrijgen van gelden om bovengenoemde plannen mogelijk te maken.
 • Inzameling van sponsorgelden door het werven van Vrienden.
 • Akte van oprichting: 1 juni 2011 ten kantore van Notaris Kamps

Verslagen

Verantwoording
De Stichting legt verantwoording af via onderstaande verslagen.

 • Financiële jaarverslagen
 • Sociale verslagen
 • Notulen Bestuursvergaderingen

Sponsoring

SAM wordt gesponsord door verschillende bedrijven en organisaties.
Een fantastisch voorbeeld van sponsoring vond plaats op 22 juni 2014: het hardloop evenement van Doetinchem. De D'Run!
In totaal deden er zo'n 1800 deelnemers mee aan deze eerste editie. De opbrengst van D'Run, het mooie bedrag van € 15.000,--, werd overhandigd aan de voorzitter van onze Stichting. De Stichting bedankt allen die hebben meegewerkt aan dit mooie resultaat.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent oog hebben voor de effecten van uw bedrijfsactiviteiten op de maatschappij. Bedrijven laten hun betrokkenheid zien in de lokale samenleving door SAM te ondersteunen. Betrokkenheid door een school te ondersteunen die 'speciale' zorg biedt aan kinderen op leergebied en/of gedragsbied. Maatschappelijke betrokkenheid te tonen door leerlingen te steunen waarbij het leren niet altijd vanzelfsprekend gaat.
Investeren in de toekomst!

Contact opnemen

Door ons verhaal enthousiast geworden? En u wilt Vriend worden? Of u heeft een andere vraag of opmerking? Dat kan. Vul dit formulier in en klik op Versturen.

 • Eénmalige gift
 • Periodieke gift
 • Gift in natura
 • Een vraag
Ik ga akkoord met het Privacy beleid van de Stichting Vrienden van SAM.

Het Bestuur

Ons Bestuur zet zich geheel belangenloos in om onze doelen te verwezelijken!

Emiel Jansen

Emiel Jansen

Voorzitter

Eric van Arragon, Webdesign Zelhem, Beveiligingsadvies BA@S

Eric van Arragon

Secretaris | Penningmeester

Olaf van der Kaay

Olaf van der Kaay

Bestuurslid

alternative

Vacature. U?

Bestuurslid

Marjolijn Beumer

Marjolijn Beumer

Linking pin tussen team en bestuur